KONFERANS
  • Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ile Süleyman Demirel Üniversitesinin ortak düzenlediği Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler kongresinin ilki Bakü Azerbaycan da gerçekleştirilmiştir. İkincisi 5-7 Ekim 2017 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde Isparta Türkiye'de gerçekleştirilecektir. Ana teması "Sürdürülebilir Rekabet Stratejileri" olan kongre de hem yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde sürdürülebilir rekabet stratejileri ve uygulamaları ile ilgili araştırmalar hem de sosyal bilimler alanında yapılan diğer bilimsel çalışmaları sunacak ve tartışacak bir ortam yaratmak amaçlanmaktadır.

Sponsorlar