YAZMA QAYDALARI

Məruzə Xülasəsi Yazı Qaydaları

Konfransa təqdim ediləcək məruzələrin dili Türkçe, Azərbaycan Türkcəsi və ya İngiliscə olmalıdır. Məruzə hansı dildə (Türk, Azərbaycan Türk vəya İngilis dilində) təqdim olunacaqsa xülasə mətn də o dildə olmalıdır.Məruzə Xülasəsine lazım olan alt başlıqlar aşağıdakılardır:

 • Xülasə və açar sözlər (Xülasədə işin məqsədi, üsulu və ən əhəmiyyətli nəticələri 3 ilə 6 cümlə arasında özetlenmelidir. İşə bağlı ən çox 5 açar söz verilməlidir.)
 • Giriş və işin məqsədi (daxil və araşdırmanın məqsəd qismində işin hansı suala cavab axtardığı, hansı araşdırma sualı ya da suallarından yola çıxıldığı və bu işin nə üçün lazımlı olduğuna bağlı okuyucuda dəqiq fikir meydana gəlməsini təmin edəcək açıqlıqda məlumatlar verilməlidir)
 • Əmək mövzusuyla əlaqədar konseptual / nəzəri çərçivə (konseptual ya da nəzəri çərçivədə, xüsusilə iş mövzusu və məqsədi əlaqəli birbaşa olan işlər özetlenmeli və edilən / edilməkdə olan işin bu mənada nə üçün əhəmiyyətli / mənalı olduğu, hansı boşluğu dolduracağı, əlavə hansı töhfəni təmin edə biləcəyi dəqiq olaraq açıqlanmalıdır )
 • Üsul (işin üsul hissəsində araşdırma üçün istifadə əsas yanaşma ilə ana kütlə, seçmə, məlumatların toplanması üsul və vasitə; tərəzi ilə nə üçün seçim edildiklərini də yer verilməlidir)
 • Neticələr və müzakirə (məlumatların analizi və ya konseptual işlərdə çatılan nəticə ya da tapıntılar, konseptual / nəzəri çərçivə ilə əlaqələndirilərək müzakirə və bənzərlik və fərqləri ilə bunların səbəblərinə bağlı qiymətləndirmələr edilməlidir. Hələ son neticələrə çatmamış araşdırmalar üçün isə gözlənilən və ya təxmini neticələrə və bunlara bağlı Şərh və qiymətləndirmələrə yer verilməlidir)
 • Edebiyat (APA qaydalarına görə hazırlanmalıdır)

Məruzə Xülasəsinin hazırlanmasında diqqət edilməsi lazım olan qaydalar bu şəkildədir:

 • Məruzə Xülasəsinin tam mətninin daha qısa bir formatı olaraq ən çox 1000 sözdən ibarət olmalıdır.
 • Məruzə Xülasə mətn bölümleri Microsoft Word formatında, Times New Roman 12 punto, tək sətir aralığında, paraqraf sonrası 6 nk aralıq və ana mətn iki yana yaslı hazırlanmalıdır.
 • Səhifə quruluşu A4 və səhifənin hər bir tərəfi (sağ-sol, üst-alt) üçün kənar boşluqları 3 sm olmalıdır. Səhifə nömrələri, səhifənin altında ortada yer almalıdır.
 • Məruzə Xülasəsinin başlığı bütün hərfləri böyük olacaq şəkildə, tünd hərflərlə və səhifəyə ortalanarak yazılmalıdır (Times New Roman 16 punto).
 • Yazar (lar) ın adları və soyadları bildiri başlığının altında, ortalanılmış şəkildə və açıq bir şəkildə yazılmalıdır (İlk hərfləri böyük, tünd, Times New Roman 12 punto). Ünvanları, təşkilatları və e-poçt ünvanları dipnot olaraq qeyd edilməlidir (Times New Roman 10 punto).
 • Xülasə, Giriş, Mövzular və Nəticə kimi ana başlıqların bütün hərfləri böyük və tünd yazılmalıdır (Times New Roman 12 punto). Digər alt başlıqlar və Keywords isə ilk hərfləri böyük və tünd yazılmalıdır (Times New Roman 12 punto).
 • maddələr arasında bir sətir boşluq verilməli, paraqraf əvvəllərində girinti edilməməlidir.
 • Genişlədilmiş bildiri özetleri şəkil, cədvəl və ya şəkil əlavə edə bilərsiniz. Bütün cədvəl, şəkil və şəkillər səhifəyə ortalanılmış şəkildə iştirak etməlidir. Şekil və şəkillər öz içərisində numaralandırılarak şəkil başlığı şəkil ya da şəklin altında; cədvəllər isə yenə öz içərisində numaralandırılarak cədvəl adı cədvəlin üst qisimində yazılmalıdır. Cədvəl, şəkil və şəkil başlıqları səhifəyə ortalanılmış, qalın və yalnız sözlərin baş hərfləri böyük olacaq şəkildə yazılmalıdır. Cədvəl, şəkil və şəkillərin (var isə) qaynaqları; cədvəl, şəkil və şəkillərin altında yazar soyadı və yayım ili formasında verilməlidir.