KONFRANS HAQQINDA

Rəqabətci bir iqtisadiyyat orta və uzun zamanda sürətli böyüyebilen bir iqtisadi anlayışı özü ilə gətirməkdədir. Müəssisələr də qloballaşan bazar içində varlıqlarını davam etdirə bilmək üçün rəqabətdə yeni elmi metod və tətbiqlərə ehtiyac duymaqdadır. Rəqabətin əhəmiyyətli faktlarından biri olan davamlılıq gələcək nəsillərin ehtiyaclarını qarşılama qabiliyyəti və imkanlarını məhdudlaşdırmadan, günümüzün ehtiyaclarını aradan qaldırmaq tələb edir. Bu nöqtədən hərəkətlə Süleyman Dəmirəl Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə birlikdə 5-7 Oktyabr 2017 tarixlərində Isparta'da təşkil ediləcək olan 2. Beynəlxalq İqtisadi və İdari perspektivlər Konfransınin ana təması "Davamlı Rəqabət Strategiyaları" olaraq təyin olunmuşdur. Konfransın əsas məqsədi həm yerli, regional, milli və beynəlxalq miqyaslarda davamlı rəqabət strategiyaları və tətbiqləri ilə əlaqədar araşdırmaları həm də ictimai elmlər sahəsində edilən digər elmi işləri təqdim edəcək və müzakirə olunacak bir mühit yaratmaqdır.