KONFRANS
  • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ile Süleyman Dəmirəl Universitetinin birlikdə təşkil etdiği Beynəlxalq İqtisadi və İdari perspektivlər konferansının birincisi Azərbaycanın Bakı şəhərində həyata keçirilmiştir.İkincisi 05-07 Oktyabr 2017 tarixlərində Türkiyənin Isparta şəhəri Süleyman Dəmirəl Universitetində keçiriləcəkdir. əsas mövzusu "Davamlı Rəqabət Strategiyaları" olan konferansda həm yerli, regional, milli və beynəlxalq miqyaslarda davamlı rəqabət strategiyaları və tətbiqləri ilə əlaqədar araşdırmaları həm də ictimai elmlər sahəsində edilən digər elmi işləri təqdim edəcək və müzakirə olunacak bir mühit yaratmaqdır.