Mühüm tarixlər
  • Konfrans Günü 5-6-7 Oktyabr 2017
  • Məruzə Xülasələrinin Son Göndərmə Tarixi 29 May 2017
  • Qəbul Edilən Məruzə Xülasələrinin Elanı 29 İyun 2017
  • Erkən Qeydiyyat haqqı üçün Bəyannamə xülasəsinin son göndərmə tarixi: 29 İyun - 13 İyul 2017
  • Normal Qeydiyyat haqqı Üçün Bəyannamə xülasəsinin son göndərmə tarixi: 14 - 20 iyul 2017