Fəxri Heyət
Prof. Dr. Adalet Muradov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru
Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı - Süleyman Dəmirəl Universiteti Rektoru