Tənzimləmə heyəti
 • Dövr Başçısı Prof.Dr. Murat Okçu
 • İcra heyəti Başçısı Assoc. Prof. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr. Selen IŞIK MADEN
 • İcra heyətinin üzvi Assoc. Prof. Dr. Nilüfer NEGİZ
 • İcra heyətinin üzvi Assoc. Prof. Dr. Didar BÜYÜKER İŞLER
 • İcra heyətinin üzvi Assoc. Prof. Dr. Serpil SENAL
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr. Çiğdem AKMAN
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr.Özen AKÇAKANAT
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr. Pınar GÖKTAŞ
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr. Dr.Gaye ATİLLA
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr. Aygen OKSAY
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr. Selim KANAT
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr. Gülay Bulgan
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr. Mehmet ALBAYRAK
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr. Devrim VURAL YILMAZ
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr. Burcu ASLANTAŞ ATEŞ
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr. Musa TÜRKOĞLU
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr. Sine ERDOĞAN MORÇİN
 • İcra heyətinin üzvi Assist. Prof. Dr. Zişan KORKMAZ
 • İcra heyətinin üzvi Res. Assist. Ahmet Kuntay DEMİRAL
 • İcra heyətinin üzvi Instructure Alper TÜTÜNSATAR