Başvuru
Sorumlu Yazar *
Ünvan *
Çalışmanın Başlığı *
Çalışma Alanı *
Kurum/Üniversite *
Ülke *
E-posta *
Sunum Yapılacak Dil *
Diğer Yazarlar (İsim, kurum ve iletişim bilgileri)
Genişletilmiş Özet (En fazla 1000 sözcük; Word dosyası) *

ÖZET HAZIRLAMA VE GÖNDERME

  • Tüm özetler elektronik form üzerinden gönderilmelidir.
  • Bildirilerin İngilizce genişletilmiş özet olarak yüklenmesi gerekir.
  • Tüm yazar bilgileri ilgili alana girilmelidir.
  • Bildiri sunumu, sözlü sunum olarak yapılacaktır.
  • Özetler 1000 sözcüğü aşmamalı ve özet metni içinde kişisel bilgilerin yer almamasına dikkat edilmelidir.
  • Özetler Kongre Bildiri Kitabı'nda yayınlanacaktır.