KONFERANS HAKKINDA

Rekabetçi bir ekonomi orta ve uzun vadede hızlı büyüyebilen bir ekonomik anlayışı beraberinde getirmektedir. İşletmeler de küreselleşen pazar içinde varlıklarını sürdürebilmek için rekabette yeni bilimsel yöntem ve uygulamalara gereksinim duymaktadır. Rekabetin önemli olgularından biri olan sürdürülebilirlik gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yetenek ve olanaklarını kısıtlamaksızın, günümüzün ihtiyaçlarını giderebilmeyi gerektirmektedir. Bu noktadan hareketle Süleyman Demirel Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ile birlikte 5-7 Ekim 2017 tarihlerinde Isparta’da düzenlenecek olan 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresinin ana teması “Sürdürülebilir Rekabet Stratejileri” olarak belirlenmiştir. Kongrenin temel amacı hem yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde sürdürülebilir rekabet stratejileri ve uygulamaları ile ilgili araştırmaları hem de sosyal bilimler alanında yapılan diğer bilimsel çalışmaları sunacak ve tartışacak bir ortam yaratmaktır.