Ücret ve Konaklama

Ücret ve Ödeme

KATILIM ve KATILIM ÜCRETLERİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Kongre, öncelik hakkı bildiri sahiplerinde olmak üzere, katılmak isteyen herkese açıktır. Kongreye kayıt ücreti yatıran herkese “katılım belgesi” verilir. Çok yazarlı bildirilerde konferansa katılmak ve katılım belgesi almak isteyen yazarların her birinin kayıt ücreti yatırması gerekir. Kongre genişletilmiş özetleri elektronik bildiri kitabında yayınlanması için; kongre ücretinin tam olarak yatırılıp kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması ve bildirinin kongrede muhakkak sunulmuş olması gerekir. Kongre programı kapsamında Öğle Yemeği, Akşam Yemeği, Kongre Çantası, Sosyal Program katılım ücretine dahildir.

Kongre Katılım Ücretleri

  • Lisans ve Lisans Üstü Öğrenciler için: 200 TL
  • Öğretim Üyeleri İçin Katılım Payı: 300 TL
  • Son Ödeme Tarihi 15 Eylül

Kongre Banka Hesap Bilgileri

  • CIEP 2017 IBAN NO (Türk Lirası Hesabı): TR46 0001 0001 3244 8078 9662 64
  • Hesap No: Ziraat Bankası Isparta Merkez Şube 132-44807896-6264

Açıklamalar

Katılım ücretleri kişi başına ödenecektir. Bir kişi en fazla iki bildiri ile katılabilir.Yani bir kişinin birden fazla bildirisi olsa da tek ücret ödenecektir. Katılımcıların 15 Eylül 2017'ye kadar banka hesaplarına ücretlerini yatırmış olması gerekmektedir. Aksi halde bildirisi “sunulabilir” nitelikte bulunup kabul yazısı verilse dahi programa dahil edilmeyecektir. Belirtilen tarihlerden sonra yatırılan ücretler iade edilmez.

Ücretlerini yanlış hesaba yatıran, eksik veya geç yatırdığı için bildirisi programdan çıkarılan, kesin kabullerin ilanından önce yatıran ancak sonra bildirisi reddedilen, ilandan sonra bildirisi reddedildiği halde ücreti yatıran, ücreti yatırdığı halde sonradan katılmaktan vazgeçen, kongreye hiç gelemeyen, kongreye geldiği halde bildirisini sunmayan yazar veya yazarlara katılım ücretleri iade edilmez ve bildirileri elektronik bildiri kitabında yayınlanmaz.

Bildiri yazarının veya yazarlarının kongre kurullarının herhangi birinde görev almaları katılım ücreti ödeme mecburiyetlerini ortadan kaldırmaz.

Bu kongre; kar amacı gütmeyen, dünyanın farklı bölgelerinden seçkin bilim insanlarının gönüllülük esasına göre katkı sağladığı bir kongredir.