ONUR KURULU
Prof. Dr. Adalet Muradov - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı - Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü